Development/Languages/Ruby

rubygem-racc-testsuite: Test suite for racc

IInfo.png projhp.png wikart.png
(auf gut Glück) (meist engl.) (falls vorhanden)

Zusammenfassung (meist engl.)
Test::Unit or RSpec files, useful for developers.
Installieren: rubygem-racc-testsuite.jpg Status: rubygem-racc-testsuite.png Umfang:17 KiB