Development/Languages/Ruby

rubygem-activeresource-2_3-testsuite: Test suite for activeresource

IInfo.png projhp.png wikart.png
(auf gut Glück) (meist engl.) (falls vorhanden)

Zusammenfassung (meist engl.)
Test::Unit or RSpec files, useful for developers.
Installieren: rubygem-activeresource-2_3-testsuite.jpg Status: rubygem-activeresource-2_3-testsuite.png Umfang:35 KiB